Rezultati ispita kod prof. dr. Šimuna Muse

Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:

Hrvatska književnost 19. st.

-          Vilma Hrstić

-          Andrea Bošnjak

Hrvatska književnost 20. st.

-          Tea Rajić

-          Denis Mahmutović

-          Sanja Grizelj

-          Katarina Galić

-          Boris Šimić

-          Marijana Rimac

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 24. lipnja 2015. u 10 sati.

 

Novija hrvatska književnost (stari program)

Na usmeni dio ispita poziva se studentica Ana Mišić.

 

Književnost hrvatske moderne

-          Andrea Jurić

-          Karolina Lozančić

-          Klara Dominiković

-          Ivona Raguž

-          Ivana Kovčo

-          Brigita Tadić

-          Ana Ćavar

-          Helena Dujmović

-          Andrijana Alpeza

Hrvatska književnost druge moderne

-          Sandra Zovko

-          Ana Marinović

-          Ivana Mikulić

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 24. lipnja 2015. u 10.30.

 

 

Dječja književnost

 

Pismeni dio ispita iz izbornog kolegija Dječja književnost položili su sljedeći studenti:

-          Josipa Šaravanja                             - Tihana Ban

-          Ivana Đotlo                                       - Andrea Šćepanović

-          Gabrijela Popović                           - Valentina Ćurić

-          Iva Brešić                                           - Josipa Rosić

-          Slavica Jerinić                                   - Antonela Škoro

-          Ivona Krivić                                       - Ana Kežić

-          Jelena Skoko                                    - Dragica-Pavica Jurič

-          Marija Kljajo                                     - Dajana Primorac

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 24. lipnja 2015. u 9.30.

Studijske grupe