Rezultati Marketing

Studijska grupa Odnosi s javnošću Rezultati iz kolegija Osnove marketinga (23.06) Položili su:
Ime i prezime
Ocjena
Ana Kvesić
Vrlo dobar (4)
Mario Pažin
Dobar (3)
Gregov Kralj
Dobar (3)
Ana-Marija Vidović
Dobar (3)
Luka Čuljak
Dobar (3)
Ante Vukušić
Dovoljan (2)
Marin Petrović
Dovoljan (2)
Doris Kapetanović
Dovoljan (2)
Matea Raguž
Dovoljan (2)
Paola Bruna Bašić
Dovoljan (2)
Jelena Šego
Dovoljan (2)
Marina zelić
Dovoljan (2)
II kolokvij
Ime i prezime
Ocjena
AnĎela Prskalo
Dobar (3)
Ivana Brkć
Dobar (3)
Ana Malekin
Dobar (3)
Martina Sičaja
Dobar (3)
Draga Vištica
Dobar (3)
Milan Odak
Dovoljan (2)
Ivan Čupić
Dovoljan (2)
Radovi se mogu pogledati 1.7. u 12 sati u kabinetu predmetnog nastavnika u uredu na Ekonomskom fakultetu prije početka usmenog dijela ispita. Mostar, 25.6.2015. Predmetni nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Sanja Bijakšić

Studijske grupe