Rezultati ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

Rezultati ispita održanog 19. lipnja 2015.
Pismeni ispit iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika
položili su:
1.      IVAN ŠIMUNOVIĆ
2.      DANIJELA HERCEG
3.      KATARINA SESAR
4.      MARIA MARIĆ
5.      GORDANA MARKOVIĆ
6.      IVA ĆAVAR
7.      MAJA RAOS
8.      ANDRIJANA CIGIĆ
9.      ŽELJKA VRDOLJAK
Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. u 15 sati.

Studijske grupe