Sociologija medija - rezultati ispita

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Sociologija medija.

Položili su:

1.      Batinović, Lukrecija

2.      Brnada, Jurija

3.      Čuljak, Jelena

4.      Divić, Magdalena

5.      Eterović, Josipa (NP)

6.      Jurišić, Anđela

7.      Kvesić, Ana

8.      Pažin, Mario

9.      Petrović, Marin

10.  Šakota, Katarina

11.  Vidović, Ivana

Studijske grupe