Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su:

1.       IVAN KELAVA

2.       MATHEA MARIĆ

3.       ANA BAGARIĆ

Usmeni ispit održat će se u srijedu, 8. srpnja 2015. u 8 sati.

Studijske grupe