Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

Pismeni dio ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:

 

Hrvatska književnost 19. st.

-          Antonia Gašpar

Hrvatska književnost 20. st.

-          Antonia Čikeš

-          Andrea Bošnjak

Književnost hrvatske moderne

-          Dragana Petrović

-          Renata Rako

-          Martina Bilić

-          Josipa Mašić

-          Sandra Cvitković

-          Monika Zadro

-          Luce Dramac

Hrvatska književnost druge moderne

-          Andrea Perić

-          Mihaela Pejčinović

-          Ana Čalaga

-          Azra Hodžić

Dječja književnost (izborni kolegij)

-          Nikolina Savinović Benić

-          Andrija Sršen

Hrvatski narodni preporod (izborni kolegij)

-          Radislav Marević

Novija hrvatska književnost (stari program)

-          Nije nitko položio

 

Usmeni ispiti održat će se u petak, 4. rujna 2015. godine: diplomski studij u 10 sati, preddiplomski studij u 10.30.

Studijske grupe