Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položile su IVANA RAŠIĆ i MIHAELA REBIĆ.

Usmeni ispit održat će se u petak, 4. rujna 2015. u 11 sati.

Studijske grupe