Rezultati ispita kod prof. dr. Šimuna Muse

Rezultati ispita kod prof. dr. Šimuna Muse

 

Pismeni dio ispita položili su sljedeći studenti:

Hrvatska književnost 19. st.

-          Andrea Leko

-          Antonia Čikeš

Hrvatska književnost 20. st.

-          Antonia Gašpar

Književnost hrvatske moderne

-          Vanja Drežnjak

-          Marijana Koštro

Hrvatska književnost druge moderne

-          Renata Rako

-          Tomislava Andrić

Novija hrvatska književnost (stari program)

-          Nije nitko položio.

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 30. rujna 2015. godine u 10 sati.

Studijske grupe