Pregled hrvatskog latiniteta - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Pregled hrvatskog latiniteta“, održanog 29. rujna 2015.

Položili:

Mandić, Zvonimir

Studenti mogu vidjeti svoje ocjene u ISS-u. Upis ocjena bit će u ponedjeljak, 5. listopada, u 9:00 sati.

doc. dr. sc. Luciana Boban 

Studijske grupe