Lektira 1 i Translacija - raspored predavanja

Studenti treće godine preddiplomskog (kolegij Lektira 1) i prve godine diplomskog studija (kolegij Translacija 1) imat će vježbe kod J. Bagarić prema sljedećem rasporedu:

12. 10. 2015

12:15-14:45 Translacija 1

15:00- 17:30 Lektira 1

13. 10. 2015.

8:00-10:30 Lektira 1

10:30-13:00 Translacija 1

14. 10. 2015.

8:00-10:30 Lektira 1

10:30-13:00 Translacija 1

15. 10. 2015.

8:00-10:30 Lektira 1

10:30-13:00 Translacija 1

16. 10. 2015

8:00-10:30 Lektira 1

10:30-13:00 Translacija 1

17. 10. 2015.

8:00-10:30 Lektira 1

10:30-13:00 Translacija 1

 

Studijske grupe