Psihologijska statistika I- termin kolokvija

Prvi kolokvij iz kolegija Psihologijska statistika I održat će se 08.12.prosinca (amf.Sokrat) prema sljedećem rasporedu:
u 11.30h- prva grupa (studenti čije prezime počinje slovima A-L)
u 13.00h- druga grupa (studetni čije prezime počinje slovima M-Ž).
 
Nadoknada vježbi iz kolegija će biti održana 04. prosinca s početkom u 14.00h. 

Studijske grupe