Konvergencija medija

Vježbe iz kolegija Konvergencija medija neće se održati 11.12.2015. god.

Studenti će biti pravovremeno obaviješteni o terminu  nadoknade.

Studijske grupe