Elektronički mediji - rezultati

Elektronički mediji

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJA I INTEGRALNOG ISPITA

Kolokvij / drugi dio

 • Petra Lučić 3
 • Tomislav Petrović 4
 • Ana Malekin
 • Anđela Prskalo 2
 • Andrea Raguž 5
 • Draga Vištica 3
 • Paola Bašić 3
 • Slavica Kapular 4
 • Jelena Šego 3
 • Marija Bošnjak 4
 • Doris Kapetanović 3
 • Gabrijela Jarak 5
 • Tomislava Šarčević 5
 • Ivana Boban 4
 • Marina Zelić 4
 • Dajana Jozić 5
 • Jelena Čuljak 4
 • Marin Petrović 5
 • Doris Jakić 3
 • Mario Pažin 3
 • Dijana Lasić 4
 • Ana Kvesić 3
 • Ivana Devčić 3
 • Matea Raguž 4
 • Ivan Čupić 3
 • Sanja Cvitković 4
 • Barbara Bandur 3

 

Integralni ispit / predrok

 • Danijela Kukić 3
 • Ante Vukušić 2
 • Irena Omejic 2
 

Studijske grupe