Elektronički mediji - rezultati

Drugi kolokvij:

Ana Šarić 4

Ana Marija Vidović 3

Ivana Vidović 2

 

Integralni pismeni ispit:

 

Danijela Kukić 5

Ivana Brkić 2

Josipa Prkačin 3

Milan Odak 2

Marko Damjanović 2

MArtina Sičaja 2

 

Uvid u rad i konzultacije 3.2. u 9,45 u učionici 0-4.

Studijske grupe