Upis ocjena iz Latinskog jezika (Parvni fakultet)

Upis ocjena iz Latinskog jezika za studente Pravnog fakulteta održat će se u petak, 5.2.2016, u 9 sati u uredu 44.

U istom terminu studenti mogu imati uvid u radove.

doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe