Politička psihologija - rezultati ispita (02.02.2016)

Rezultati iz kolegija Politička psihologija

Ispit, koji je održan 02.02.2016., položili su:

·         6375                    (4)

·         6355                    (4)

·         6350                    (3)

·         6492                    (4)

·         6363                    (5)

·         6377                    (2)

·         6484                    (4)

·         6357                    (2)

·         6364                    (2)

·         6376                    (2)

·         6368                    (2)

·         6369                    (3)

 

NB. O terminu upisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.

Studijske grupe