Logika 2 - rezultati pismenog ispita održanog 10. 2. 2016.

Na usmeni dio ispita iz kolegija Logika 2 mogu pristupiti sljedeći studenti/ce:

 

Boškić Ljubica 

Drmić Katarina 

Niče Nikolina 

Penava Drina

Puljić Ivan 

 

Termin usmenog ispita biti će naknadno oglašen.

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak 15. 2. u 11h.

Studijske grupe