Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Informatika, od 15.02.2016.

Rezultati se nalaze na google disku.

Studijske grupe