Osnove filozofije - rezultati ispita održanog 16. 2. 2016.

Ispit iz kolegija Osnove filozofije održan 16. 2. 2016. položili su:

 

Fazlić Adna

Jurić Marko

Pandža Gabrijela

Perutina Katarina

Tanović Merima

 

Ocjene i bodovno stanje studenti mogu vidjeti u ISS sustavu.

Upis ocjene i uvod u radove održati će se u ponedjeljak 22. 2. 2016. u 11:00h

Studijske grupe