Etika I / Filozofija novog vijela I - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Etika I (20. 4. 2016.) položili_e:

1.     BOŠKIĆ, Ljubica

2.     OSTOJIĆ, Helena

Usmeni će ispit biti održan 21. 4. 2016. u 15:30 – ured 33

 

Pismeni su ispit iz kolegija Filozofija novog vijeka I (20. 4. 2016.) položili_e:

SKOKO, Jelena

Usmeni će ispit biti održan 21. 4. 2016. u 15:30 – ured 33

Studijske grupe