Jezična kultura - rezultati prvoga kolokvija

Prvi kolokvij iz kolegija Jezična kultura položili su:

1.       ANTONELA JERKOVIĆ

2.       ELMA BARUČIJA

3.       JOSIPA BOŠNJAK

4.       IVANA ŠIMOVIĆ

5.       ANA MUSTAPIĆ

6.       MILAN ODAK

7.       MARTINA RAGUŽ

8.       VLADIMIR VEGAR

9.       IVONA ŠTEKO

10.   IVAN CRNOGORAC

11.   IVANA JANJIĆ

12.   PETRA JERKOVIĆ

13.   PAOLA-BRUNA BAŠIĆ

14.   MARINA MARJANOVIĆ

15.   ANA KVESIĆ

16.   MATEJ MAREVIĆ

17.   IVANA BRKIĆ

18.   ANA-MARIJA POLIĆ

19.   MARIJA TOMIĆ

20.   KATARINA VIDOVIĆ

21. MATEA ŠUŠAK

Studijske grupe