Bioloske osnove ponašanja_rezultati

Pismeni ispit  (predrok) iz kolegija Biološke osnove ponašanja, koji je održan 12.05.2016., položili su sljedeći studenti:

 

Krešić, Toni

Šutalo, Katarina

Krešić, Marina

Marasović ,Marica

Šarac, Marija

Mandić Iva

Zelenika, Domagoj

Kežić, Ivana

Bunoza, Suzana

Lovrinović, Toni

Grabovac, Marija

Marić, Matea

Artuković, Ana

Drmić, Marija

Golemac, Matea

Kozina, Iva

Bunoza, Ivana

Lešić, Marko

Papac, Ivana

Barać, Ivana

Matić, Matea

Fabijanović, Zrinka

Majić, Dijana

Udovčić, Marija

Kocaj, Marija

Bilić, Anica

Raspudić, Mia

Bandić, Ana

Miličević, Katarina

Šimović, Anamarija

 

Uvid u radove  i ostvareni rezultat na ispitu bit će omogućen 17.05.2016. godine s početkom u 18.15h.

U slučaju da studenti koji su položili ispit ne dođu na uvid, ostvarena ocjena se smatra prihvaćenom.

Studijske grupe