Rezultati predroka iz kolegija Psihologija djetinjstva

Pismeni ispit  (predrok) iz kolegija Psihologija djetinjstva, koji je održan 17.05.2016., položili su sljedeći studenti:

 

Krešić, Toni

Šarac, Marija

Bunoza, Ivana

Bunoza, Suzana

Fabijanović, Zrinka

Lovrinović, Toni

Kežić, Ivana

Marić, Matea

Golemac, Matea

Grabovac, Marija

Barać, Ivana

Mandić Iva

Srhoj, Marisa

Herceg, Josipa

Drmić, Marija

Radostić, Mia

Udovčić, Marija

 

Uvid u radove  i ostvareni rezultat na ispitu bit će omogućen 18.05.2016. godine s početkom u 09.30h.

U slučaju da studenti koji su položili ispit ne dođu na uvid, ostvarena ocjena se smatra prihvaćenom.

Studijske grupe