Rezultati predroka iz kolegija Psihologija odrasle dobi i starenja

Pismeni ispit  (predrok) iz kolegija Psihologija odrasle dobi i starenja, koji je održan 17.05.2016., položili su sljedeći studenti:

 

Buntić, Krunoslava Marija

Kežić, Ana

Lončar, Ivona

Šetka, Andrea

Brešić, Iva

Jerinić, Slavica

Šimović, Anamarija

Cvitković, Matea

Ćurić, Valentina

Krivić, Ivona

Mikulić, Ana

Mikulić, Katarina

Naletilić, Sofija

Pehar, Ana Maria

Primorac, Dajana

Čačija, Mateo

Đotlo, Ivana

Jandrić, Toni

Kocaj, Marija

Čutura, Kristina

Popović, Gabrijela

Bevanda, Petra

 

 

 

Uvid u radove  i ostvareni rezultat na ispitu bit će omogućen 18.05.2016. godine s početkom u 09.30h.

U slučaju da studenti koji su položili ispit ne dođu na uvid, ostvarena ocjena se smatra prihvaćenom.

 

Studijske grupe