Asist. Željka Pandža - Konzultacije

Poradi obveza na Poslijediplomskom doktorskom studiju u periodu između 29. rujna i 2. listopada, asist. Željka Pandža neće biti prisutna na Fakultetu!

Studijske grupe