Dolazak doc. dr. sc. Tomislava Fabijanića

Doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić održat će predavanja prema sljedećem rasporedu:

25. 04. - petak:

  • 14:00 - 17:00h - Nacionalna arheologija (uč. 24.).
  • 17:30 - 19:30h - Arheologija seobe naroda (uč. 24.).

26. 04. - subota:

  • 09:00 - 12:00h - Opća slavenska arheologija (uč. 24.).
  • 12:00h - konzultacije i ispiti.

 

 

Studijske grupe