Ispiti kod dr. sc. Josipe Barake-Perica

Dr. sc. Josipa Baraka-Perica je najavila svoj dolazak za 22. rujna (ponedjeljak) u 10:00h, i tom prilikom će održati ispite (prvo pismeni dio ispita, nakon čega sljedi usmeni dio ispita), o točnom mjestu održavanja ispita, i o eventualnim promjenama biti ćete na vrijeme obaviješteni!

Studijske grupe