Ispiti kod prof. dr. sc. Miroslava Glavičića

Mole se studenti arheologije koji planiraju polagati ispite kod prof. dr. sc. Miroslava Glavičića, neka se u roku od idućih pet dana, putem elektroničke pošte prijave kod asist. Željke Pandže na adresu: zeljkapandza@yahoo.com.

Studijske grupe