JAVNA OBRANA ZAVRŠNOG RADA STUDENTICE IVANE ČAČIJE

Javna obrana završnog rada studentice Ivane Čačije, pod naslovom Nekropole razvijenog i kasnog srednjeg vijeka na livanjskom području, održat će se u četvrtak 30. listopada, s početkom u 10:00h (uč. 83).

Povjerenstvo:

  • prof. dr. sc. Ante Uglešić, predsjednik povjerenstva
  • doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić, mentor
  • v. asist. Nina Čuljak, član

Studijske grupe