Ljetni ispitni termini iz kolegija Brončano doba

Ljetni ispitni termini iz kolegija Brončano doba biti će održani prema sljedećem rasporedu.

  • 17. VI (utorak) - 09:00h
  • 2. VII. (srijeda) - 09:00h

O eventualnim promjenama biti ćete pravovremeno obaviješteni!

Studijske grupe