Obavijest o obrani diplomskog rada

Javna obrana diplomskog rada studentice MARTINE VIDOVIĆ bit će održana u utorak, 25. lipnja 2019. god., s početkom u 09:30h (uč. 83). Naslov rada glasi: ''Starokršćanske crkve s kontinuitetom u srednji vijek na zadarskom i šibenskom području''.
 
Povjerenstvo:
 
dr. sc. Tomislav Fabijanić, doc. (predsjednik povjerenstva),
 
dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić, red. prof. (mentor),
 
dr. sc. Nina Čuljak, v. asist. (član).

Studijske grupe