Obavijest o obrani diplomskog rada

Javna obrana diplomskog rada studenta MILE TOPIĆA bit će održana u ponedjeljak, 15. studenog 2021. god., s početkom u 12 sati (dvorana za obrane, suteren Filozofskog fakulteta). Naslov rada glasi: 
 
 
''Bizantski utjecaji na arhitekturu i materijalnu kulturu ranosrednjovjekovne Hrvatske''
 
Povjerenstvo:
 
doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić (mentor)
 
doc. dr. sc. Nina Čuljak
 
doc. dr. sc. Edita Vučić

Studijske grupe