Obavijest o obrani završnog rada

Javna obrana završnog rada studenta Mateja Raiča bit će održana u petak, 5. listopada 2018. god., s početkom u 12h (uč. 83). Naslov rada glasi: ''Predromanička sakralna arhitektura u južnoj Dalmaciji''

Mentor: dr. sc. Tomislav Fabijanić, doc.

Studijske grupe