Obavijest o obrani završnog rada

Javna obrana završnog rada studentice MONIKE MILETIĆ bit će održana u ponedjeljak, 21. veljače 2022. god., s početkom u 13 sati (dvorana za obrane). Naslov rada glasi: ''Ranosrednjovjekovne nekropole u Bosni i Hercegovini''Mentor: doc. dr. sc. Edita Vučić.

Studijske grupe