Obavijest o obrani završnog rada (Arheologija)

Javna obrana završnog rada studenta STANISLAVA VUKOREPA bit će održana u četvrtak, 30. studenoga 2023., s početkom u 10 sati (ured 40). Naslov rada glasi: 

''Gradine i tumuli u općini Neum''

Mentor: dr. sc. Tino Tomas, doc.

Studijske grupe