Obavijest o održavanju javne rasprave

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.). U tu svrhu Fakultet, odnosno njegovi Studiji organiziraju javne rasprave u koje su uključeni nastavnici, poslodavci i njihovi zaposlenici (alumni), studenti, strukovna udruženja, predstavnici tržišta rada i druge relevantne organizacije.

Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u javnoj raspravi vezanoj za redovitu reviziju nastavnog plana i programa Preddiplomskog i Diplomskog studija arheologije koja će se održati u ponedjeljak, 21. studenog 2022. god., s početkom u 11 sati (u Dvorani fra Jozo Vasilj, br. 39).

S poštovanjem,

tajništvo Studija arheologije

Studijske grupe