Odgoda dolaska gostujućih profesora

Predavanja i ispiti kod prof. dr. sc. Z. Brusića i dr. sc. J. Barake-Perica predviđeni za 2. i 3. travanj, odgađaju se poradi održavanja redovite terenske prakse.

Studijske grupe