Održana javna rasprava za Studij arheologije

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.).

U tu svrhu Studij Arheologije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru održao je javnu raspravu o Preddiplomskom i Diplomskom studijskom programu. Rasprava je održana 21. studenog 2022. godine u 11 sati u Dvorani fra Jozo Vasilj (br. 39) na Filozofskom fakultetu, a nazočili su djelatnici studija, biši i sadašnji studenti Studija, predstavnik Ministarstva prosvjete HBŽa, predstavnik Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu, predstavnica Zavoda za zaštitu kulturno-povijesne i prirodne baštine Županije Zapadnohercegovačke. 

Raspravljalo se o uvođenju novih kolegija (s naglaskom na novovjekovne), mogućnostima drugačijeg rasporeda kolegija (uvodi u kolegije da budu na na prvom semestru, rasterećenje nastave na 1. god. Diplomskog studija (tj. mogućnost približno istog opterećenja na 1. i 2. godini Diplomskog studija). Također je predložena mogućnost obavljanja terenske nastave u praktikumima konkretnih muzeja/muzejskih zbirki u regiji (obrada arheološke građe). Raspravljalo se i o provedbi nastave na kolegijima Metodologije arheoloških iskopavanja (da se studentima posveti više vremena u smislu obuke u korištenju pojedinih alata i pomagala poput totalne stanice i sl.). Postavilo se pitanje literature, te opterećenja studenata literaturom u odnosu na ECTS bodove na pojedinim kolegijima. Kolegica iz Zavoda je napomenula da Akademija likovnih umjetnosti u Šurokom Brijegu planira otvoriti Studij konzervacije te da Studij arheologije može razmisliti o mogućnosti suradnje s tim Studijem u budućnosti. Također je postavila pitanje zastupljenosti tema o važećim zakonima iz oblasti kulturne baštine unutar kolegija Zaštita kulturne baštine.

Zaključci javne rasprave iskoristit će se za unaprjeđenje studijskih programa te intenzivniju suradnju između Studija i ostalih relevantnih institucija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijske grupe