Osnove latinske epigrafike (seminari)

Osnove latinske epigrafike (seminari):

srijeda (4. svibnja) od 10 do 12:15h, 

četvrtak (5. svibnja) od 10 do 12:15h,

ponedjeljak (9. svibnja) od 15h - 

Nastava će biti u uredu br. 40.

 

Studijske grupe