Predavanja izv. prof. dr. sc. D. Vujevića (Eneolitik i Metodologija)

Izv. prof. dr. sc. Dario Vujević održat će drugu seriju predavanja u ponedjeljak, 22. studenog 2021. god., po sljedećem rasporedu:

Eneolitik, od 8:30-11:00h, uč. 39.

Metodologija arheoloških iskopavanja 1, od 11:00-13:00h, uč. 39.

 

Studijske grupe