Predavanja prof. dr. sc. A. Uglešića (kolegij: Kasnoantička arhitektura BiH) NOVO!

Prof. dr. sc. Ante Uglešić održat će seriju predavanja iz kolegija Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine u ponedjeljak, 25. siječnja 2021. god., s početkom u 9 sati. Tada ćete od profesora dobiti i raspored idućih predavanja. Predavanje će biti online, putem aplikacije GoogleMeet, a poveznicu za predavanje dobit ćete od profesora par minuta prije početka predavanja. 

Studijske grupe