Predavanja prof. dr. sc. D. Maršića (Antička arheologija Apeninskog poluotoka)

Prof. dr. sc. Dražen Maršić održat će predavanja iz kolegija ''Antička arheologija Apeninskog poluotoka'' 28. i 29. siječnja 2022. god., s početkom u petak u 9 sati (ured br. 40).

Studijske grupe