Seminari/vježbe iz kolegija Antička numizmatika

Predavanja iz kolegija Antička numizmatika održat će se u sljedećim terminima:

9. 10. 2019. (srijeda) u 14 sati.

10. 10. 2019. (četvrtak) u 14 sati.

Broj učionice 83 (dvorana za obrane).

 

v. asist. Željka Pandža

Studijske grupe