Seminari/vježbe iz kolegija Natpisna građa na prostoru rimske provincije Dalmacije

Predavanja iz kolegija na drugoj godini diplomskog studija, Natpisna građa na prostoru rimske provincije Dalmacije održat će se u ovim terminima:

7. 10. 2019. (ponedjeljak) u 14 sati.

8. 10. 2019. (utorak) u 14 sat.

Broj učionice 83 (dvorana za obrane).

 

v. asist. Željka Pandža

Studijske grupe