Vježbe/seminari iz kolegija: Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine i Starokršćanska arheologija

Uvodna predavanja i dogovor oko točnog termina nastave kroz semestar održati će se 18. listopada u prostorijama Odjela za arheologiju (Ured br. 40):
 
   - Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine u 15h;
   - Starokršćanska arheologija u 16h.

Studijske grupe