Školska praksa I - raspored predavanja

Predavanja iz Školske prakse I održat će se prema sljedećem rasporedu:

9.5. u 16:00 sati 3 sata - amf. AB Šimić
11.5. u 16:00 sati 3 sata - amf. V. Klaić
17.5. u 16:45 sati 3 sata - amf. V. Klaić
18.5. u 16:00 sati 3 sata - amf. V. Klaić
20.5. u 16: 00 sati 3 sata - uč. 27
24.5. u 16:45 sati 3 sata - amf. V. Klaić
26.5. u 16:00 sati 3 sata - amf. AB Šimić. 

Studijske grupe