Apsolventski rok kod prof. dr. I. Dankić

Studenti koji su prijavili i izlaze na ispit 19. 10.  trebaju pristupiti ispitnoj e-učionici na classroom.google.com koristeći lozinku:  zddpz7z

Studijske grupe