Contemporary English 1

Nastava iz kolegija SEJ1 za dvopredmetni studij održat će se u utorak 31.10. u 11.30 u amfiteatru Sokrat.

Studenti koji nisu u mogućnosti doći na navedeni termin, mogu doći na termin u 8 sa jednopredmetnim studentima.

 

Zoran Pervan

Studijske grupe