Dodatni ispitni rokovi na Studiju engleskog jezika i književnosti - rujan 2023.

DODATNI ISPITNI ROKOVI NA STUDIJU ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI (rujan, 2023.)

 

dr. sc. Izabela Dankić, red. prof. – 29. 9.

9:00 - Uvod u lingvistički studij i Usvajanje drugog ili stranog jezika

11:00 -  Glotodidaktika i Metodika nastave engleskog jezika

 

dr. sc. Ivona Šetka Čilić, izv. prof. – 27. 9. u 10:00.

Suvremeni engleski III

Suvremeni engleski IV

Morfologija

Osnove kontrastivne lingvističke analize

 

dr. sc. Ivana Grbavac, izv. prof. – 26. 9. u 10:00

Sociolingvistika

Semantika

Konceptualna metafora

Uvod u istraživanja jezičnog krajobraza

Sustav engleskih glagolskih vremena

Fonetika i fonologija 

 

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc.

26. 9. u 12:00 - Suvremeni engleski 8 i Suvremeni engleski 9

26. 9. u 13:00 - Engleske vrste riječi, Odabrane metode istraživanja u kognitivnoj lingvistici i Uvod u kognitivnu lingvistiku

 

dr. sc. Anđelka Raguž, doc. - 27. 9. u 14.00

Mitologija

Bajka nekada i sada

Engleska književnost od Beowulfa do neoklasicizma

Engleska književnost od romantizma do danas

Popularna književnost

Shakespeare

Priroda bildungsromana

Distopija u suvremenoj engleskoj književnosti

 

dr. sc. Lidija Mustapić, doc. – 27.9. u 15:30

Sintaksa,

Vještina prevođenja,

Uvod u teorije prevođenja,

Audiovizualno prevođenje

Varijante engleskog jezika

 

dr. sc. Denis Kuzmanović, doc. – 28. 9. u 11:00

Pripovijetke natprirodnog,

Američka književnost do 20. stoljeća,

Moderna američka književnost,

Dječja književnost na engleskom

 

Zoran Pervan, v. asist. - 28. 9. u 12h

Suvremeni engleski jezik I

Suvremeni engleski jezik II

Pisanje eseja

Odabrane teme iz povijest engleskog jezika

Uvod u pragmatiku

 

 

Dijana Jurčić, v. asist. - 26. 9. u 13h

Suvremeni engleski jezik V

Suvremeni engleski jezik VI

Moderni engleski izgovor

Engleski u internetskoj komunikaciji

Jezik i kultura

 

Tonina Ibrulj, v. asist. – 29.9. u 16:00

Uvod u psiholingvistiku

Idiomatski engleski

Frazalni glagoli

Poslovni engleski

 

dr. sc. Ivana Čuljak, asist. – 29.9. u 10:00

Rasa i spol

 

dr. sc. Matea Džaja, lektorica - 29.9. u 10:00

Uvod u analizu proznih tekstova,

Uvod u pjesništvo i dramu 

Gotička književnost

 

Maja Džolan, lektorica – 26.9. u 17:00

Moderna i postmoderna drama,

Elementi pripovijetke,

Američki san u književnosti

Književnost američkog juga

Tennessee Williams

 

Mario Penavić, lektor29. 9. u 11:30

Književnost američkih supkultura

Književnosti i film

Western film: Podrijetlo američkog identiteta

 

Dragana Moro

26.9. u 16:00  - Školska praksa 1

28.9. u 16:00 – Školska praksa 3

 

 

Studijske grupe