I. Grbavac - rezultati ispita

Dana 13. veljače ispite kod prof. dr. sc. Ivane Grbavac položili su sljedeći studenti i studentice:
 
Sustav engleskih glagolskih vremena: Kristina Ćavar
 
Konceptualna metafora: Mila Knezović
 
Sociolingvistika: Lucija Lončar , Marta Kalinić, Ante Čuljak, Mila Knezović  (Mila, javiti se profesorici na mail), Klara Kardum, Ivana Kraljević, Matea nakić, Ana Mandurić.
 
Uvod u LL: Dario Andrić, Antonija Majić.
 
Fonetika i fonologija: Luka Đurić, Andrea Kovač.
 
Semantika: Domagoj petrović. 
 
Uvid u radove je u srijedu 21. 2. u 13.30 sati, ured 7.
 
prof. dr. sc. Ivana Grbavac

Studijske grupe